Uncategorized

Tut ki şarabız yıllanmaktayız 

Ondan dumanlanan dimağımız

Pespayeleşip de sirkeleşmemiz

Rindâne dönüp dönüp durmamız

 

 

 

 

 

Standart